0
Toplam: TL + KDV
 

BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİNDEN BAZILARI

Şifanın kalbe, kalbin söze, sözün nefese, nefesin bedene, bedenin hiçliğe, hiçliğin varlığa, varlığın olmaya, olmanın olmayana, olmayanın hayra, hayrın ana aktığı sadeliğin zamanlarından MERHABALAR … 

Bu hafta birçok insanı andan, şimdiden alan baş ağrılarının kaynakları üzerine yazarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalışacağım.

Bizler bir fiziksel beden içindeyiz. Ve bu bedenin tepesinde yani zirvesinde başımız yer alır. Baş bedendeki en üst mevkidir. Bu anlamda başımız yukarıyı, ayaklarınız ise aşağıyı temsil ve ifade eder. Yine baş gökyüzü, ayaklar ise yeryüzü ile ilgilidir. Baş, beyni barındırması nedeniyle akla ve düşünceye ev sahipliği yapar. Ve insanın soyutlama, entelektüel etkinlik mekânıdır. Bu zaten aslında kendi başına bir faaliyeti ve gerilimi barındırır.

Aslında baş ağrılarının altında - organik başka bir etken yoksa - gerilim yatar. Damarlardaki gerilime bağlı daralma, büzülme, genişleme ile ilgili olan bu ağrı boyun, ense ve buradaki kaslarda gerginlik, sertlik, katılık ve ağrıya yol açar. O nedenle aslında BAŞ AĞRISI = GERİLİM denilebilir. Zihnin efendisi olmak baş ağrısının en iyi ilacıdır. Zihne tutsaklık ise, baş ağrısı olarak geri dönecektir.

Ama baş ağrısının bunu aşan dinamikleri de vardır. Baş dediğimiz gibi en üsttedir ve gökyüzüne yani yükseğe daha yükseğe giden yol üstündedir. Baş ağrısının esaslı bir dinamiği de, büyük beklentiler, hırslar ve mükemmellik katılığıdır. Ve bu beklentilerin, hırsların ve katılığın başka insanlara istekler şeklinde yöneltilmesi bu isteklerin karşılanmaması oranında baş ağrısı olarak kendilerini ifade ederler.

İşte aslında insanda iki temel merkez vardır. Kalp ve Beyin. Duygular ve düşünceler. Hisler ve akıl. İnsanlık, kalpten uzaklaştıkça, beyni kalple dengeleyemez oldukça, hırs, beklenti ve mükemmellik bataklığında çırpınmaya başlamış ve de bu bataklıkta battıkça baş ağrısı kaçınılmaz olmuştur. Oysa baş ne kalpten ne de bedenin alt bölgelerinden kopmamalıdır. Bedenin alt bölgelerinden kopan baş, köklerinden yoksun kalacaktır. Ayakları yere sağlam basmadığından uçuklaşacaktır. Kalpten kopan baş ise, dengesini yitirecek ve amaçla araç, hedefle yol karışacak ve insan kaotik ve sahte bir hal içinde debelenmeye başlayacaktır. Burada hem öz değer ve öz saygınlık hem de dışta onay ve kabullenilme sorunları yaşanmaya başlanacaktır. Kendinizde olduğunu düşündüğünüz sebepleri iç sesinizle olumlayarak farkındalığınızı arttırıp ağrıları azaltabilirsiniz. Baş ağrısının diğer sebeplerini yazmaya devam edeceğim. Sevgilerimle,

Ebru Demirhan

Mesaj Gönder