0
Toplam: TL + KDV
 

BİLİNÇALTININ DİLİ...

Kullanılmaması gereken kelimeler ve kalıplar:


1.     “istiyorum”
Bu kelime ancak olmayan bir şeyin istenebilir olması gerçeği ile sürekli “kıtlık” bilincini çağırmaktadır. Aynı zamanda içerinde sadece “isteme eylemi” olduğundan talep edilen olgunun alınıp kullanılmasını içermemektedir. Bilinçaltı karşılığı “buyur iste” olur. Kişiyi sadece “isteme” halinde tutar, talep edilen sonuçtan uzak tutar.

2.      –se, -sa ekleri
Bu ekler ile kurduğumuz cümlelerin içerikleri olumsuz kayıtlanmaktadır. Dış etkenlere bağlı koşullu sonuçlar vardır. “Piyangodan para çıkarsa …….” gibi cümlelerin ardından sol beyin “niye sana çıksın ki, olmaz ama vb.” seslenişlerde bulunur ve anında önerme iptal edilir.

3.      –ne olursa olsun ….. kalıbı
Bu kalıp daima en olumsuz kapıyı açar ve yaşatır. “Ne olursa olsun bu şehirden gideyim.” söylemi ile iflas edip şehri terk etmek zorunda kalan kişiler en iyi örnektir.

4.      –meli, -malı ekleri
Zorunluluk bildirimi olduğu için bilinçaltı tarafından benimsenmeyen eklerdir. Dolayısı ile kabul edilmemektedir. Ayrıca “….. böyle olmalı” gibi cümlelerin ardından “neden” diye soran tarafımız cevap bulamadığından geçerli kabul etmez.

5.      “ama”
Sürekli olarak egoyu besleyen mazeret kültürü ifadesidir. Her “ama” egoyu büyütür.

6.      “yok”
Kıtlık bilinci çağırıcısıdır. Kullandığımız her “yok” kelimesi daha büyük yokluğu davet eder.

7.      “inşallah”
“Allah izin verirse” anlamındaki bu kelime dış etkene bağlanma ifadesidir. Olumlu ve olumsuz anlamı da içerir.

8.      “Buna da şükür” kalıbı
Kurban mantığını aktive eder, mevcut durumu sabitler, yükselmeyi engeller.

9.      “Azıcık aşım, ağrısız başım”, “Para bizi bozar”, “Para kötüdür”, “Çok para haramsız, çok laf yalansız olmaz”, “Para mutsuzluk getiri”, “Fazla para bela olur”, “Para ağaçtan mı toplanıyor”, “Para zor kazanılır”, “Param olunca insanlar beni para için sever” gibi kalıpların tamamı bolluk – bereket kaynağını bizden uzaklaştırır.

10.  –ecek, -acak gelecek zaman ekleri
Bilinçaltı sadece şimdiki zaman ekini tanıdığı için u ekleri belirsizlik olarak görüyor ve ciddiye almıyor. Dolayısı ile talep havada kalıyor.

11.  “Ben değil o yaptı”, “Onun yüzünden”, “Bana izin vermediler”
Gibi yaşam sorumluğunu başkasına devreden “kurban” mantığı cümleleri bizleri “şükür” eden halden uzaklaştırdığı için ego ile işbirliği demektir.

12.  Her türlü şikayet ve söylenme halinden uzak duralım. Unutmayalım %70’i su olan bedenimiz ne söyler ve düşünürsek ona yönlenmekte, kristalize olmaktadır.

13.  “keşke” söylemi hiçbir şey ifade etmez. Geçmişe bağımlılık yaratır. Kurban söylemidir.

14.  “kahretsin, lanet olsun, olmaz olsun…..” gibi kalıplar sadece olumsuz kayıtları artırır. Kişiye katkı sağlamaz, egoyu büyütüp şifayı bozar.
 
Bunların yerine kullanılacak kelimeler ve kalıplar
1.      “niyet ediyorum”
Olmasını dilediğimiz her ne varsa istemek yerine niyet etmek doğru sonucu verir. 

2.      “ŞÜKÜR”
Her an yaşanan ve yaşanmayan her şeye “şükür”. Her içten gelen “şükür” yaşam enerjisini artırır.

3.      “AMİN”, “biliyorum”, “bilirim ki”, “ki öyledir”
Bu kelimeler/kalıplar bilinçaltına niyet edilenin kabulünü sunar.

4.      –yor şimdiki zaman eki
Bilinçaltında dün, bugün ve yarın zaman ayırımı yoktur. Sadece şimdiden anlar. O nedenle şimdiki zaman eki ile konuşmak ve / ve ya düşünmek niyet edilenin olması için bir emirdir aslında. Önemli olan “…… oluyor, alıyorum, yapıyorum” şeklinde konuşur ve düşünürken inanmaktır.

5.      “yok” yerine “azaldı, az kaldı, yenileniyor” gibi kelimeler koyalım ki kıtlık çağırısına son verelim.

6.      “şifam bol, param bol, neşem bol, sevgim bol, gücüm bol, bilgim bol,  yaşam enerjim bol ….” Her an kullanılabilecek olumlamalardır. Dilediğiniz gibi artırabilirsiniz.

7.      “Ben …… sahibiyim.”, “Ben …….yapıyorum.”
Niyetlerimiz ne ise sahiplik ilkesi ile hareket etmek etkili sonuç için gereklidir.

8.      “Bu benim seçimim.” mantığı ile düşünmek ve hareket etmek yerinde olur. Kahraman olmanın ön koşulu bireysel seçimlerde seçen olduğunun kabulüdür. “Tek sorumlu benim, yaşadıklarım benim seçimlerimdi.” suçlama olmaksızın kullanılmadır. Hata yoktur, deneyim vardır. O zaman o deneyimi seçen şimdi çok daha keyifli, bolluklu ve sevgi dolu bir deneyimi seçebilir. Yaşamın efendisi kahraman olandır.

Mesaj Gönder