Kuantum Danışmanlık ve Bilinçaltı Uzmanlığı Eğitimi

Kuantum Danışmanlık

Kuantum Danışmanlık ve
Bilinçaltı Uzmanlığı Eğitimi
2024- 2025

Yaşam Tasarım Merkezi 2008 yılında Ebru Demirhan tarafından kurulmuştur. Merkezin kuruluş amacı bireylere kişisel gelişim ve kurumlara ekip olma yolculuklarında destek olmaktır. İnsanın yaşayabileceği her türlü sorunun bir çözümü olduğunu biliyoruz. Merkezimiz binlerce kişiye dönüşüm zamanında koza, sonrasında yuva olmuştur.

Merkezimiz bünyesindeki tüm eğitimler ISO 9001 belgesine ve uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bireysel Bilinçaltı Seanslar, Aile Dizilimi, Grup Çalışmaları, Kuantum Danışmanlık Eğitimi, Şifa Eğitimi, Hipnokuantum, Theta Healing, Access Bars, Regresyon, Nefes Teknikleri gibi birçok teknik yüz yüze ve/veya online olarak uygulanmaktadır. Kurumsal alanda bilinçaltı ile işi ve ilişkileri geliştirme eğitimleri vermekteyiz.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

1. Oturum

❀ Kuantum Danışmanlık Yemini
❀ Bilinçaltı Nedir, Nasıl Çalışır? (Bilinçaltının yapısı, işletim sistemi anlatımı)
❀ Bilinçaltının Dili (Bilinçaltının dilini verimli kullanmak için gerekli bilgilerle günlük kullanımda doğru bildiğimiz yanlışlar)
❀ Pandül / Sarkaç Nedir, Nasıl Alınır? (Bilinçaltımızın ve ruhumuzun bilgeliğine uyumlanan objeleri tanıma)
❀ Nesne Çekimi (Bilinçle istediğimiz nesne, durum, duyguyu kendimize çekmenin yöntemi ve uygulaması)
❀ Ayna Tekniği (Hayatımıza dahil olan kişilerle karşılaşmamızın ruhsal sebeplerini okuyabilmek)
❀ İsa, Havva, Adem, Madonna Sendromu (İnsanlık tarihi boyunca örnek teşkil etmiş figürlerin doğru sandığımız yönlendirmesinden kurtulmak)
❀ Mor Domates Tekniği (Bize hizmet etmeyen negatif düşüncelerin pozitifleri ile değiştirilmesi tekniği)

2. Oturum

❀ Affetmek Çalışmaları (Kendimizi ve etrafımızdakileri affetmen kanununun işleyişi, yöntemleri)
❀ Danışana veya kendimize olumlama içeren bir ses kaydı nasıl yapılır?
❀ Çember Tekniği (Hayatımızın merkezinde ne olduğunun bulunması ve olmasını arzu ettiğimiz durum, olay ve kişileri çekmenin yöntemi)
❀ Çakralar ve Pandülle Çalışmak (Bedenimizi tanıyarak enerji noktalarımızın çalışma prensiplerini öğrenmek ve düzeltmek)
❀ Muhtemeller ve Gelecekten Çözüm Çağırmak (Mutlak olasılık bilgisi ve Çözümlere ulaşma yöntemi)
❀ Cennete – Cehenneme İade Ettiklerimiz (Alanımıza giren; hakkımız olan ve kurtulmak istediğimiz ne varsa bunların yerini bulma uygulaması)
❀ Kara Delik Tekniği (Kurtulmak istediğimiz duygu, olay veya durumların atılması)

❀ Pandül Kullanımı (Bilinçaltımızın ve ruhumuzun bilgeliğine uyumlanan objeleri kullanma bilgisi ve pratikleri)
❀ Aura Temizliği (Enerji bedenlerimizde biriken negatiflerin, fiziksel bedene etki etmeden temizlenmesi tekniği)

3. Oturum

❀ Astral Seyahat Nedir? (Enerji bedenlerimizden birisi olan Astral bedenin hareket kanunları ve uygulaması)
❀ Dua Etmenin Dinamikleri (Ruhumuzu öte aleme bağlayan iç konuşmaların yasaları)
❀ Güvenli Bağlanma (Anne ve babamız ile çocukken kurulması gereken bu bağın kurulması, düzelIlmesi ve işler hale gelmesi)
❀ Evrensel Yasalar (Evrensel yasaların, birliğin, gezegenlerin, var oluşun yasaları)
❀ 32 Odalı Ev (Beden ve ruh birlikteliğinde bizlere verilmiş olan modüllerin bilgisi ve doğru kullanımı)
❀ Çemberde Yok Etmek (Alan temizliği ve istemediklerimizden kurtulma, isteklerimizi alana alma yöntemi)
❀ Zannetmek – Mağduriyet – Acımak – Merhamet Etmek (Bu kavramların bilgisi ve doğru yönlendirilmesi)
❀ Paralel Evrenler (Evren yasalarındaki mutlak olasılıkların aynı anda geçerli olduğu bilgisi

4. Oturum

❀ Şifa Aktivasyonu (El Vermek, şifa uyumlaması)
❀ Sarmal (Fiziksel ve enerjisel negatif etkilerden koruma yöntemi öğretimi)
❀ Rehber Varlık Daveti (Dünya planında insanoğluna yardımcı varlıkların bilgisi ve davet yöntemi)
❀ Boyutlar
❀ Gerçek – Hakikat – İllüzyon (Bu kavramların bilgisi ve tanınması)
❀ Varlık –Yokluk Bilinci (Bizi yoklukta tutanın aslında bir bilinç düzeyi olduğunun bilgisi ve Varlık bilincine geçilmesi çalışması)
❀ Altınla İlişki (Dönüşümün ezoterik sembolü olan Altın’ın hayatımızdaki kavramsal konumu, Bolluk enerjisine geçiş kabulü)
❀ Araftan Çıkma Çalışması (Hayatımızın zemininde araf açık ise kapatmak)
❀ Mekan Temizliği (Mekanlarımızın enerjilerini temizleme yöntemleri)
❀ Aynaları Şifalamak (Her türlü enerjiyi toplayan aynaların ve eşyalarımızın enerji temizliği ve şifalandırılması)

5. Oturum

❀ Kas Testi (Bilinçaltımızdaki bilgilerin fiziksel beden yardımı ile okunması)
❀ Çapalama Tekniği (Bilinçaltımıza uyaranlar vasıtası ile pozitif yönerge verme tekniği)
❀ Özbenlik Çalışması (Öz benliğimizle, iç sesimizle irtibata geçme çalışması)
❀ Ego – Özbenlik Uyum Çalışması (Ego ve Özbenlik tanışması ve doğru görevlendirmenin sağlanması)
❀ 5 Adımda Kuantum Çözüm Tekniği (Sorunların kaynağını bulma ve dönüştürme çalışması)
❀ Sondaj Tekniği (Zihni devre dışı bırakarak sorunun altındaki kaynağa ulaşma ve dönüştürme çalışması)
❀ Bilinçaltı Kütüphanesi Tekniği (Bilinçaltımızda kayıtladığımız kavramlar sözlüğünün işleyişi ve işlenmesi)
❀ 3. Göz Aktivasyonu (3.Gözümüz olarak
bildiğimiz, Ajna çakramızda konumlandırılan, epifiz bezi ile aktive olan, gönül gözü diye tabir edilen gücümüzün aktive edilmesi)

6. Oturum

❀ Rüyalar
❀ Sağ – Sol Beyin Seans Anlatımı (Sağ ve Sol beyin, İplikçikler, Amigdala (Duygu düzenleme)
❀ Ön-Arka Beyin Seans Anlatımı (Öğrenme ve haezada tutma fonksiyonlarımızın düzenlenmesi)
❀ Ruhumuzun Bağlı Olduğu Hayvan – Bitki Meditasyonu (Dünya hayatında ruhlarımıza yol gösteren hayvan ve bitki ailelerinden bize rehber olan türlerin bulunması ve nasıl fayda sağlanacağı)
❀ Altın Kelebek Şifa Uyumu (Altın Kelebek Şifasının uyumlama seansı)
❀ Nesne Kodlamak (Kişi kodlama haricinde nesnelerin de kodlanması)
❀ Negatif Bağ Kesmek (Eski enerji, kişi, olay, karma, ülke, şehir vb gibi kavramlarla bize hizmet etmeyen ilişkinin bağının kesilmesi)

7. Oturum

❀ Olay Değiştirme Tekniği (Yaşanmış anıların travma etkisinin giderilmesi)
❀ Derin Düşünce Tekniği (Bilinçaltımızda geriye doğru gidilerek yapılan derin bir seans öğrenilmesi)
❀ Anne Rahmi Derin Düşünce Tekniği
(Derin düşünce seansının özellikle anne rahmi yaşanmışlıkları çözümü aşamasında kullanılan tekniği)
❀ Aile Rol Karmaşasını Düzenlemek (Ailemizle yapılan kontratların öğrenilmesi ve rollerin yeniden olması gerekIği gibi paylaşımı)
❀ Gelecek Vizyon Tekniği (Bilinçaltı alanda geleceğe ekim yapmak)
❀ Aile Draması Teorik Bilgi (Aile Draması’nın geçmişi, amacı, dinamikleri)
❀ Aile Draması Uygulamaları

8. Oturum

❀ Eril – Dişil Dengesi Uygulaması (İlişkiler ve içsel denge ile İlgili Sorunların çözümü)

❀ Dönem Çalışması (Gereksiz yeminler, kilitler, mühürlerin iptali ve yöneIlmesi)
❀ Büyü Draması (Oluşmuş olabilecek negaIf enerjilerin tespiI ve kurtulma seansı)
❀ Kalem Tekniği (Hayatımızın merkezindeki konuların tespiI
ve çözümü)
❀ Cenin Enerji Draması (Ebeveynlerimizin bizden ayıramadıkları bizi engelleyen enerjilerinden özgürleşmek

9. Oturum

❀ Zaman Çizgisi (Geçmiş, Gelecek ve An düzenlemesi, hayat amacını destekleyen kodların bulunması ve çözülmesi)
❀ İsim Draması (İsmimize ve Soyadımıza yüklenmiş anlamların, kader bağlarının tespit edilerek dönüştürülmesi)
❀ 7 Beden Tekniği Ve Uygulaması (Enerji Bedenleri ve Enerji Kanalları anlatımı)
❀ Hayat Amacı Tekniği (Hayat Amacının Bulunarak Olumluya Dönüştürülmesi)
❀ Nesnelerle Drama Açmak (Nesnelerle Drama çalışması nasıl yapılır)

10. Oturum

❀ “Seni Hayata Teslim Ediyorum” Çalışması (Hayatla aramızdaki karmik bağların temizlenmesi)
❀ Çekim – İtim Yasası Çalışması Ve 4’lü Korteks (Çekim yasasını öğrenmek)
❀ Sandalyelerle Ata Çalışması (Nesne kullanarak ata yüklerinden arınmak)
❀ Sağ-Sol Beyin Dengelemesi (Teorik bilginin seansa uyarlanması)
❀ Geçmiş Yaşamlar (Geçmiş yaşamlar çalışmasının uygulaması)

Kuantum Danışmanlık ve Bilinçaltı Uzmanlığı Eğitimi

Ücretimiz: 90.000 tl
Erken ödeme avantajı ile 80.000 tl

2024- 2025 Kuantum Danışmanlık Eğitim takvimimiz  Türkiye ve Dünya’daki her katılımcımız için online yapılacaktır.

Eğitim kapsamı: Öğrencilerin, tam donanımlı birer Kuantum Danışmanı olarak
bilinçaltı seanslarını yapmalarına imkan vermek.

Eğitim 10 ay sürmekle birlikte, staj dersleri ve ek dersler ile desteklenmektedir.

Ek dersler, işlenen konular üzerinden staj çalışmaları, ders kayıtları, meditasyonlar ve yazılı seans akışları ve bir çok dersi destekleyen çalışma ile.

Online eğitim
Ücretimiz: 90.000 TL
Erken ödeme avantajı ile 80.000 TL
Daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için
0850 840 11 19
numaralı hattımızdan arayarak ya da Whatsapp üzerinden yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Online

29 Eylül 2024’te başlıyor