Seanslarımız

Crescent Healing
Tekniği

/
Crescent Healing
Tekniği

Crescent Healing Tekniği (CHTQ) nedir? CHTQ bir bilinçaltı şifa tekniğidir. Bu yöntemin amacı danışanlara bilinçaltının derinliklerini göstermek ve danışanlarının ruhsal yolculuğunda açılımlar yaratmaktır.

Tüm sorunlarımızın, rahatsızlıklarımızın, olmak isteyip olamadıklarımızın, başaramadıklarımızın cevabı bilinçaltının derinliklerinde saklıdır. CHTQ (Crescent Healing Techique) ile kişiyi ruhuyla buluşturmak amaçlanır.

Öze dokunan insanın mâna dünyasında açılımı başlar. Regresyondan farkı nedir? Regresyon tamamlanmamış olana geri gönderir. CHTQ ile amacımız ise, kişinin geçmiş yaşamının ne olduğunu bulmak değil, ruhunda açılımlar sağlamasına sebep olmaktır. Bunun yolu da, ruhun bilgeliğini kullanarak kişinin ruhunun ihtiyacı olan anıya, duruma veya hisse giderek açılımlara sebep olmaktır.

YAŞAM TASARIM MERKEZİ uygulamamızı yüklemek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz